خانه arrow بين راهي فسا-استهبان ك 39

مجتمع خدمات رفاهي بين فسا - استهبان
براي مشاهده موقعيت پروژه در Google Map بر روی تصویر فوق کلیک نماييد. 

نوع پروژه

مجتمع خدمات رفاهي بين راهي

محل پروژه و موقعيت جغرافيايي

179 كيلومتري جنوب شرق شيراز (كيلومتر 39 محور فسا – استهبان سمت چپ)

مساحت زمين

2 هكتار

نحوه واگذاري زمين

بصورت رايگان و قطعي

مجوزهاي اخذ شده

كليه مجوزات لازم

زيرساختهاي موجود

آب، برق و راه دسترسي

حجم سرمايه گذاري پيش بيني شده

13 ميليارد ريال

سرمايه گذاري ثابت پروژه

11 ميليارد ريال

سرمايه گذاري در گردش پروژه

24 ميليارد ريال

برآورد هزينه هاي جاري ساليانه در زمان بهره برداري

2 ميليارد ريال

برآورد درآمدهاي ساليانه پروژه

6 ميليارد ريال

دوره بازگشت سرمايه

3 سال و 4 ماه

نرخ بازده داخلي پروژه (نرخ سود سرمايه گذاري)

% 45

زمان پيش بيني اجراي طرح

2 سال پس از شروع عمليات اجرائي

شرايط ويژه زمين

پوشش دادن محور مواصلاتي بين استانهاي فارس و كرمان

 

فهرست موضوعی پروژه ها

 اسلاید تصاویر

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774554