مجتمع خدمات رفاهي بين راهي فسا-داراببراي مشاهده موقعيت پروژه در Google Map بر روی تصویر فوق کلیک نماييد.
نوع پروژه

مجتمع خدمات رفاهي بين راهي

محل پروژه و موقعيت جغرافيايي

180 كيلومتري جنوب شرق شيراز(كيلومتر 39 محور فسا -  داراب سمت چپ)

مساحت زمين

15.000 مترمربع

نحوه واگذاري زمين

بصورت اجاره به شرط تمليك به مدت 3 سال

مجوزهاي اخذ شده

كليه مجوزات لازم

زيرساختهاي موجود

آب، برق و راه دسترسي

حجم سرمايه گذاري پيش بيني شده

15 میلیارد ریال

سرمايه گذاري ثابت پروژه

5/13 میلیارد ریال

سرمايه گذاري در گردش پروژه

5/1 میلیارد ریال

برآورد هزينه هاي جاري ساليانه در زمان بهره برداري

1 میلیارد ریال

برآورد درآمدهاي ساليانه پروژه

3 میلیارد ریال

دوره بازگشت سرمايه

4 سال و 6 ماه

نرخ بازده داخلي پروژه (نرخ سود سرمايه گذاري)

%22

زمان پيش بيني اجراي طرح

2 سال و 6 ماه پس از شروع عمليات اجرايي

شرايط ويژه زمين

واقع در یکی از محورهای مواصلاتی اصلی استان

 

فهرست موضوعی پروژه ها

 اسلاید تصاویر

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774641