خانه arrow کمپینگ شهرستان بوانات (منطقه پیرکدوئیه)

کمپینگ شهرستان بوانات (منطقه پیرکدوئیه)

فرصت سرمايه گذاري

 

نوع پروژه

كمپينگ

محل پروژه و موقعيت جغرافيايي

270 كيلومتري شمال شرق شيراز (شهرستان بوانات منطقه پیرکدوئیه)

مساحت زمين

30000 مترمربع

نحوه واگذاري زمين

بصورت اجاره به شرط تمليك به مدت 3 سال

مجوزهاي اخذ شده

كليه مجوزات لازم

زيرساختهاي موجود

آب، برق، راه دسترسي

حجم سرمايه گذاري پيش بيني شده

20 میلیارد ریال

سرمايه گذاري ثابت پروژه

15 میلیارد ریال

سرمايه گذاري در گردش پروژه

4 میلیارد ریال

برآورد هزينه هاي جاري ساليانه در زمان بهره برداري

1 میلیارد ریال

برآورد درآمدهاي ساليانه پروژه

3 میلیارد ریال

دوره بازگشت سرمايه

5 سال

نرخ بازده داخلي پروژه (نرخ سود سرمايه گذاري)

%20

زمان پيش بيني اجراي طرح

3 سال پس از شروع عمليات اجرا

شرايط ويژه زمين

وجود چشمه جوشان در محل و واقع شدن در محیط بکر و دوری از محیط های مصنوع (انسان ساخت)

 

 

فهرست موضوعی پروژه ها

 اسلاید تصاویر

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1760163