خانه arrow By the road welfare services complex arrow مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی آماده واگذاري به سرمايه گذار

مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی آماده واگذاري به سرمايه گذار

 

 

رديف محور  
كيلومتر سمت مساحت زمين مترمربع درجه امتيازات ويژه زمين توضيحات
1 داراب - بندرعباس 34 چپ 20000 2

واقع در محور اصلي استان فارس به استان هرمزگان

مشاهده
2 بندرعباس - لار 24 راست 50000 1

واقع در محور اصلي استان فارس به استان هرمزگان

مشاهده
3 ني ريز - قطرويه 24 چپ 50000 1 واقع شدن در محور مواصلاتي استان فارس به استان كرمان مشاهده
4 فسا- داراب 39 چپ 15000 3 در يكي از محور هاي مواصلاتي اصلي استان واقع شده است مشاهده
5 جهرم - لار 31 چپ 20000 2 واقع شدن در مسير ارتباطي استان فارس با استان هرمزگان مشاهده
6 فسا - استهبان 39 چپ 20000 2 پوشش دادن محور مواصلاتي بين استانهاي فارس و كرمان مشاهده

 

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774598