خانه arrow By the road welfare services complex arrow مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی واگذار شده به سرمايه گذار

مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی واگذار شده به سرمايه گذار 

 

رديف

مكان

مساحت

درجه

ميزان سرمايه گذاري

سرمايه گذار

1

آباده – ايزدخواست كيلومتر 35 چپ

5 هكتار

1

60 ميليارد ريال

شركت عمران و سرمايه گذاري انبوه سازان فارس

2

آباده – ايزدخواست كيلومتر 35 راست

5 هكتار

1

60 ميليارد ريال

شركت عمران و سرمايه گذاري انبوه سازان فارس

3

صفاشهر – آباده كيلومتر 59 راست

5 هكتار

1

60 ميليارد ريال

شركت عمران و سرمايه گذاري انبوه سازان فارس

4

آباده – ايزدخواست كيلومتر 69 چپ

5 هكتار

1

60 ميليارد ريال

شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

5

آباده – ايزدخواست كيلومتر 69 راست

5 هكتار

1

60 ميليارد ريال

شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

6

كازرون - دشت ارژن كيلومتر 12 چپ

5 هكتار

1

45 ميليارد ريال

آقاي خداكرم سليماني

7

خنج- لار كيلومتر 42 چپ

5/1 هكتار

2

35 ميليارد ريال

-

8

سه راهي جهرم- سروستان كيلومتر 2 راست

5 هكتار

1

50 ميليارد ريال

-

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774571