خانه arrow Camping arrow كمپينگها و مجموعه هاي تفريحي و گردشگري تحت حمايت شركت

كمپينگها و مجموعه هاي تفريحي و گردشگري تحت حمايت شركت

 پروژه هاي تحت حمايت شركت


مجموعه هاي تفريحي - گردشگري

رديف

مكان

فاصله تا شيراز

مساحت

ميزان سرمايه گذاري

سرمايه گذار

1

جاده قلات دو راهي كوديان - خرك

16 كيلومتري شمال غرب شيراز

30 هكتار

100 میلیارد ریال

آقاي هوشمند

2

كيلومتر 14 اردكان شيراز سمت راست(هماشهر سپيدان)

61 كيلومتري شمال غرب

8/7 هكتار

300 میلیارد ریال

آقاي پيرو و شركا

3

كيلومتر 16 منشعب از محور شيراز- دشت ارژن (هفت برم)

56 كيلومتري غرب

125 هكتار

140 میلیارد ریال

شركت تعاوني مسكن نظام مهندسي ساختمان استان فارس

4

شهر بيضا- منطقه ملوسجان

18كيلومتري شمال غرب

12 هكتار

25 میلیارد ریال

آقاي آبيار

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774570