خانه arrow Hotels arrow هتل هاي واگذار شده به سرمايه گذار

هتل هاي واگذار شده به سرمايه گذار

 

 

پروژه های هتل واگذار شده به سرمایه گذار

ردیف

مکان

مساحت زمين

ميزان سرمايه گذاري

سرمايه گذار

1

شهر اردکان

(شهرستان سپیدان)

2 هكتار

100 ميليارد ريال

آقاي علي صادقي اردكاني

 

 

 

 

 

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774557