خانه arrow Hotels arrow هتل هاي آماده واگذاري به سرمايه گذار

هتل هاي آماده واگذاري به سرمايه گذار

 

 

رديف مكان مساحت زمين مترمربع قيمت زمين مترمربع امتيازات ويژه زمين توضيحات
1 شهر جهرم 10000 مراحل قيمت گذاري در حال انجام واقع شده در شهر جهرم مشاهده
2 شهر اردكان 10000 600000 پر جاذبه ترين شهرستان استان فارس مشاهده
3 شهر شيراز 3700 مراحل قيمت گذاري در حال انجام واقع در شمال غرب شهر شيراز و در مجاورت بزرگراه مشاهده
4 شهر صدرا 4200 مراحل قيمت گذاري در حال انجام در بهترين موقعيت شهر جديد صدرا مشاهده

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774574