خانه arrow هتل شيراز (بزرگراه حسيني الهاشمي)

هتل شيراز (بزرگراه حسيني الهاشمي)براي مشاهده موقعيت پروژه در Google Map بر روی تصویر فوق کلیک نماييد.


نوع پروژه

هتل

محل پروژه و موقعيت جغرافيايي

شمال غرب شهر شيراز (بزرگراه جديدالاحداث حسيني الهاشمي)

مساحت زمين

3744 مترمربع

نحوه واگذاري زمين

بصورت اجاره به شرط تمليك به مدت 5 سال

مجوزهاي اخذ شده

كليه مجوزات لازم

زيرساختهاي موجود

آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسي

حجم سرمايه گذاري پيش بيني شده

310 میلیارد ریال

سرمايه گذاري ثابت پروژه

20 میلیارد ریال

سرمايه گذاري در گردش پروژه

330 میلیارد ریال

برآورد هزينه هاي جاري ساليانه در زمان بهره برداري

70 میلیارد ریال

برآورد درآمدهاي ساليانه پروژه

190 میلیارد ریال

دوره بازگشت سرمايه

6/5 سال

نرخ بازده داخلي پروژه (نرخ سود سرمايه گذاري)

% 25

زمان پيش بيني اجراي طرح

4 سال پس از شروع عمليات اجرا

شرايط ويژه زمين

واقع در شمال غرب شهر شيراز و در مجاورت بزرگراه 

 

فهرست موضوعی پروژه ها

 اسلاید تصاویر

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774548