خانه arrow hotel

كمپينگ فیروزآباد

براي مشاهده موقعيت پروژه در Google Map بر روی تصویر فوق کلیک نماييد.

نوع پروژه

كمپينگ

محل پروژه و موقعيت جغرافيايي

90 كيلومتري جنوب شرق شيراز (شهر فیروزآباد واقع در ورودی شهر)

مساحت زمين

9936 مترمربع

نحوه واگذاري زمين

بصورت اجاره به شرط تمليك به مدت 5 سال

مجوزهاي اخذ شده

كليه مجوزات لازم

زيرساختهاي موجود

آب، برق، راه دسترسي

حجم سرمايه گذاري پيش بيني شده

16 میلیارد ریال

سرمايه گذاري ثابت پروژه

12 میلیارد ریال

سرمايه گذاري در گردش پروژه

4 میلیارد ریال

برآورد هزينه هاي جاري ساليانه در زمان بهره برداري

1 میلیارد ریال

برآورد درآمدهاي ساليانه پروژه

2 میلیارد ریال

دوره بازگشت سرمايه

6 سال

نرخ بازده داخلي پروژه (نرخ سود سرمايه گذاري)

% 17

زمان پيش بيني اجراي طرح

3 سال پس از شروع عمليات اجرا

شرايط ويژه زمين

واقع در شهر فیروزآباد

 

فهرست موضوعی پروژه ها

 اسلاید تصاویر

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774624