خانه arrow فرصتهای سرمایه گذاری

فرصتهای سرمایه گذاری
جهت مشاهده مشخصات پروژه در قسمت توضيحات روي كلمه مشاهده كليك نماييد و براي ملاحظه موقعيت پروژه بر روي Google Map بر روي مكان مورد نظر كليك نماييد.


رديف محور                      
كيلومتر سمت مساحت زمين مترمربع درجه امتيازات ويژه زمين توضيحات
1 فسا - استهبان 39 چپ 20000 2 پوشش دادن محور مواصلاتي بين استانهاي فارس و كرمان
مشاهده
2 فسا- داراب 39 چپ 15000 3 در يكي از محور هاي مواصلاتي اصلي استان واقع شده است
مشاهده

** جهت مشاهده فضاها و فعاليت هاي مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي اينجا را كليك نماييد. جهت مشاهده مشخصات پروژه در قسمت توضيحات روي كلمه مشاهده كليك نماييد و براي ملاحظه موقعيت پروژه بر روي Google Map بر روي مكان مورد نظر كليك نماييد.

رديف مكان مساحت زمين مترمربع قيمت زمين مترمربع امتيازات ويژه زمين توضيحات
1 شهر شيراز 7183 1000000 نزديكي به فرودگاه مشاهده
2 شهر اردكان 10000 600000 پر جاذبه ترين شهرستان استان فارس مشاهده
3 شهر صدرا 4200 مراحل قيمت گذاري در حال انجام در بهترين موقعيت شهر جديد صدرا مشاهده
4 شهر شيراز 3700 مراحل قيمت گذاري در حال انجام واقع در شمال غرب شهر شيراز و در مجاورت بزرگراه مشاهدهجهت مشاهده مشخصات پروژه در قسمت توضيحات روي كلمه مشاهده كليك نماييد و براي ملاحظه موقعيت پروژه بر روي Google Map بر روي مكان مورد نظر كليك نماييد.


رديف مكان                                    
مساحت زمين مترمربع قيمت هر متر زمين امتيازات ويژه زمين توضيحات
1 شهر فيروزآباد 9936 180000 واقع در شهر فيروزآباد مشاهده
2 شهرستان بوانات (حنفیه) 30000 در حال انجام است واقع در محیط زیبا و آب و هوای مطبوع مشاهده
3 شهرستان بوانات (پیرکدوئیه) 30000 در حال انجام است واقع در محیط زیبا و آب و هوای مطبوع مشاهده

** جهت مشاهده فضاها و فعاليت هاي مجتمع هاي اقامت اردوئي (كمپينگ) اينجا را كليك نماييد.


جهت مشاهده مشخصات پروژه در قسمت توضيحات روي كلمه مشاهده كليك نماييد و براي ملاحظه موقعيت پروژه بر روي Google Map بر روي مكان مورد نظر كليك نماييد.

رديف مكان مساحت زمين مترمربع قيمت هر متر زمين امتيازات ويژه زمين توضيحات
1 شهر اردكان 25000 مراحل قيمت گذاري در حال انجام است چشم انداز به پهنه گردشگري مشاهده
2 شهر اقليد 20000 مراحل قيمت گذاري در حال انجام است چشم انداز به پهنه گردشگري و چشمه محمد رسول مشاهدهجهت مشاهده مشخصات پروژه در قسمت توضيحات روي كلمه مشاهده كليك نماييد و براي ملاحظه موقعيت پروژه بر روي Google Map
بر روي
مكان مورد نظر كليك نماييد.

رديف شهرستان دهكده هاي گردشگري توضيحات
1 داراب داراب مشاهده
2 سپیدان شش پیر مشاهده
3 سپيدان نمازگاه مشاهده 

فهرست موضوعی پروژه ها

 اسلاید تصاویر

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774614