خانه arrow معرفی طرح

شرکت توسعه گردشگری استان فارس در راستای جذب توانمندی های کلیه شهروندان امکان معرفی ایده و طرح توسط شما را با رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی فراهم کرده است در صورت تمایل با تکمیل این بخش ما را یاری کنید.

فرم معرفی طرح و بسته های سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

* تمام حقوق مادی و معنوی شما در معرفی این طرح پروژه محفوظ خواهد بود


عنوان طرح

نام و نام خانوادگی
(ارائه دهنده طرح)

موقعیت طرح

وضعیت مالک زمین

خلاصه طرح پیشنهادی

 

 

آیا در خصوص اخذ مجوز
اقدامی شده است؟
توضیح دهید:

 

وضعیت زیر ساختها
وضعیت آب،برق،گاز و نوع
دسترسی سواره یا پیاده

 

آدرس

تلفن

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکی

 

فهرست موضوعی پروژه ها

 اسلاید تصاویر

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774618